Criteria Onderneming

Criteria Onderneming/ondernemer van het Jaar 2019

Voorwaarden voor deelname:

 • Deelnemende ondernemingen zijn statutair in de gemeente Wijchen gevestigd dan wel een hoofdvestiging in de gemeente Wijchen.
 • Deelnemende ondernemingen onderscheiden zich op specifieke terreinen in het ondernemen. Ze leveren daarmee een bijdrage aan de bedrijvigheid als bron van werkgelegenheid en/of welvaart en aan de goede naam van de gemeente, en het bedrijfsleven daarvan in het bijzonder.
 • Deelnemende ondernemingen hebben een stimulerende werking binnen hun sector en hun producten/diensten hebben zowel bekendheid/naam in hun sector als ook daarbuiten.
 • Deelnemende ondernemingen hebben een goede reputatie.
 • Deelnemende ondernemingen verklaren op de hoogte te zijn van en in te stemmen met het reglement van deelname. 

Rechten en plichten:

 • De uitverkiezing tot “Onderneming van het Jaar” geeft aan de betreffende onderneming het recht om deze titel gedurende twee jaar te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.
 • De namen van de genomineerde bedrijven worden openlijk bekend gemaakt.
 • De genomineerde bedrijven worden uitvoerig in de media gepresenteerd.
 • Alle informatie die in het kader van deze verkiezing van en over de deelnemende ondernemingen wordt verkregen wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld.
 • Tegen het niet toekennen van een onderscheiding is geen beroep mogelijk.
 • Over de genomen beslissing van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.
   
  Overige bepalingen:
 1. 1. Uit de inschrijvingen worden 5 genomineerden bekend gemaakt. Deze zullen nog aan een nadere analyse worden onderworpen door middel van een aanvullende vragenlijst en een bezoek. Van de 5 genomineerden plaatsen zich 3 ondernemingen voor de finale van Onderneming van het Jaar. In de finale wordt uiteindelijk de Onderneming van het Jaar gekozen.
  2. De selectie vindt plaats op basis van de in het reglement genoemde criteria. Deze zijn in 2019: Innovatief, Duurzaam Ondernemerschap en blijk van Lokale betrokkenheid.
  3. Een winnaar kan de volgende 5 jaar niet herkozen worden. Dit geldt ook voor een onderliggende B.V.
  4. In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

 

Criteria Aanmoedigingsprijs 2019

Voorwaarden voor deelname:

 • Deelnemende ondernemingen zijn statutair in de gemeente gevestigd of hebben een hoofdvestiging in de gemeente Wijchen.
 • Deelnemende ondernemingen zijn gestart op of na 1 januari 2016.
 • Deelnemende ondernemingen onderscheiden zich op specifieke terreinen in het ondernemen. Ze leveren daarmee een bijdrage aan de bedrijvigheid als bron van werkgelegenheid en/of welvaart en aan de goede naam van de gemeente, en het bedrijfsleven daarvan in het bijzonder.
 • Deelnemende ondernemingen hebben een stimulerende werking binnen hun sector en hun producten/diensten hebben zowel bekendheid/naam in hun sector als ook daarbuiten.
 • Deelnemende ondernemingen hebben een goede reputatie.
 • Deelnemende ondernemingen verklaren op de hoogte te zijn van en in te stemmen met het reglement van deelname.

Rechten en plichten:

 • De uitverkiezing van de “Aanmoedigingsprijs” geeft aan de betreffende onderneming het recht om deze titel gedurende twee jaar te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.
 • De namen van de genomineerde bedrijven worden openlijk bekend gemaakt.
 • De genomineerde bedrijven worden uitvoerig in de media gepresenteerd.
 • Alle informatie die in het kader van deze verkiezing van en over de deelnemende ondernemingen wordt verkregen wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld.
 • Tegen het niet toekennen van een onderscheiding is geen beroep mogelijk.
 • Over de genomen beslissing van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Overige bepalingen:

 1. Uit de inschrijvingen wordt 1 bedrijf geselecteerd voor de “Aanmoedigingsprijs”, welke op de avond van 12 november 2019 zal worden uitgereikt.
 2. De selectie vindt plaats op basis van de in het reglement genoemde criteria. Deze zijn in 2019: Innovatief, Groei en Marktpotentie.
 3. Een winnaar kan niet herkozen worden voor de Aanmoedigingsprijs.
 4. In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.