Jury blog

Nadat het nominatieproces bekend is gemaakt, wachten wij met spanning af, hoeveel nominaties het bestuur ons kan overhandigen. Als jury hopen we op een zo groot mogelijk aantal diverse nominaties waarbij heel ondernemend Wijchen in al haar facetten aan bod komt. Voor ons is dat een lekkere kluif om de tanden in te zetten.

Van de aangedragen nominaties maken wij een schifting op basis van de toelichting die de indiener erbij heeft gegeven en onze eigen kennis van en ervaring. Daarbij heeft ieder jurylid een gelijkwaardige inbreng. Als iemand een persoonlijke relatie tot een genomineerde onderhoudt, dan onthoudt hij of zij zich van stemming.

Nadat deze voor de awards genomineerde ondernemers door het bestuur bekend zijn gemaakt, ontvangen zij van ons een lijst met vragen om het beeld dat wij van de ondernemer hebben gekregen, compleet te maken of juist bij te sturen. Ook doen wij zelf onderzoek in de Kamer van Koophandel. We trekken de ondernemer na op basis van de gepubliceerde jaarcijfers (indien er sprake is van een BV) en de overige ingeschreven informatie. We bezoeken de website en beoordelen deze op toegankelijkheid en duidelijkheid van de informatieverstrekking.

Ondernemers en de ondernemingen die zij drijven, verschillen. Een kleine onderneming met een innovatief product kan zeer winstgevend zijn (maar draagt niet veel bij aan de werkgelegenheid), terwijl een grote onderneming dat juist wel kan doen (maar wellicht minder innovatief zou kunnen zijn).

Om te komen tot een goede weging, hebben we een aantal beoordelingscriteria vastgesteld, met daarbinnen bepaalde wegingsfactoren (in een rekenmodel), zodat het uiteindelijk mogelijk is om de kleine onderneming en de grote onderneming binnen één categorie met elkaar te vergelijken.

Nadat we de antwoorden op de vragenlijsten terug hebben, geven we de uitkomsten een weging in het rekenmodel.

De kers op de taart van ons werk, is het bedrijfsbezoek. We bereiden dit goed voor en zorgen dat we de ondernemer in kwestie het hemd van het lijf vragen. Met halve antwoorden nemen wij geen genoegen. Ondernemers die genomineerd worden, moeten twee uur voor het gesprek reserveren.

De slotronde van onze beoordelingen vindt plaats kort voor de dag waarop de prijsuitreikingen plaatsvinden. We schrijven onze juryrapporten waarin we ons oordeel zorgvuldig motiveren en kijken uit naar een mooie avond waarop ons werk beloond wordt met hopelijk tevreden ondernemers en een enthousiast publiek.

Het is een enorme klus om het juryproces goed te doorlopen en aan de jurytafel wordt regelmatig stevig gediscussieerd, maar we doen het elke keer weer met veel plezier en toewijding. Wij kijken er dus weer naar uit met elkaar!